Increased Expression of Neuregulin 1 and erbB2 Tyrosine Kinase in the Bladder of Rats With Cyclophosphamide-Induced Interstitial Cystitis
Ki Hak Song, Chang Shik Youn, Chung Lyul Lee, Seung Woo Yang, Young Seop Chang, Seoung Woo Jeong, Chong Koo Sul
Int Neurourol J. 2015;19(3):158-163.   Published online 2015 Sep 22
DOI: https://doi.org/10.5213/inj.2015.19.3.158
Citations to this article as recorded by
  Crossref logo
Neuregulin‐1‐ErbB signaling promotes microglia activation contributing to mechanical allodynia of cyclophosphamide‐induced cystitis
Jia‐Liang Chen, Xin Zhou, Hong‐Lu Ding, Hai‐Lun Zhan, Fei Yang, Wen‐Biao Li, Jun‐Cong Xie, Xian‐Guo Liu, Yuan‐Cheng Xu, Min‐Zhi Su, Bo‐Long Liu, Xiang‐Fu Zhou
Neurourology and Urodynamics.2019; 38(5): 1250.     CrossRef
Increased expression of neuregulin 1 in the urothelium of rat bladder with partial bladder outlet obstruction
Seung Woo Yang, Seong Woo Jeong, Ki Hak Song
BMC Urology.2017;[Epub]     CrossRef
Resveratrol Reduces the Incidence of Portal Vein System Thrombosis after Splenectomy in a Rat Fibrosis Model
Meng Xu, Wanli Xue, Zhenhua Ma, Jigang Bai, Shengli Wu
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2016; 2016: 1.     CrossRef