Controls of Nuclear Factor-Kappa B Signaling Activity by 5’-AMP-Activated Protein Kinase Activation With Examples in Human Bladder Cancer Cells
Bo-Hwa Choi, Da-Hyun Lee, Jin Kim, Ju-Hee Kang, Chang-Shin Park
Int Neurourol J. 2016;20(3):182-187.   Published online 2016 Sep 23
DOI: https://doi.org/10.5213/inj.1632718.359
Citations to this article as recorded by
  Crossref logo
Karyopherin Subunit Alpha 1 Enhances the Malignant Behaviors of Colon Cancer Cells via Promoting Nuclear Factor-κB p65 Nuclear Translocation
Lianrong Zhao, Di Wu, Qiao Qu, Zhilong Li, Hongzhuan Yin
Digestive Diseases and Sciences.2023; 68(7): 3018.     CrossRef
2‐undecanone protects against fine particles‐induced heart inflammation via modulating Nrf2/HO‐1 and NF‐κB pathways
Yuhang Jiao, Shaopeng Wang, Liping Jiang, Xiance Sun, Jing Li, Xiaofang Liu, Xiaofeng Yao, Cong Zhang, Ningning Wang, Haoyuan Deng, Guang Yang
Environmental Toxicology.2022; 37(7): 1642.     CrossRef
WKYMVm/FPR2 Alleviates Spinal Cord Injury by Attenuating the Inflammatory Response of Microglia
Wenwu Zhang, Jiewen Chen, Weimin Guo, Ganggang Kong, Le Wang, Xing Cheng, Xiaolin Zeng, Yong Wan, Xiang Li, Feng Zhang
Mediators of Inflammation.2022; 2022: 1.     CrossRef
BRD4 inhibition attenuates inflammatory response in microglia and facilitates recovery after spinal cord injury in rats
Jianle Wang, Jiaoxiang Chen, Haiming Jin, Dongdong Lin, Yu Chen, Ximiao Chen, Ben Wang, Sunli Hu, Yan Wu, Yaosen Wu, Yifei Zhou, Naifeng Tian, Weiyang Gao, Xiangyang Wang, Xiaolei Zhang
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2019; 23(5): 3214.     CrossRef
NF‐κB p65 promotes ovarian cancer cell proliferation and migration via regulating mortalin
Shan Li, Mengyuan Lv, Shi Qiu, Jiaqi Meng, Wen Liu, Ji Zuo, Ling Yang
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2019; 23(6): 4338.     CrossRef
Aerobic Exercise Improves Synaptic-Related Proteins of Diabetic Rats by Inhibiting FOXO1/NF-κB/NLRP3 Inflammatory Signaling Pathway and Ameliorating PI3K/Akt Insulin Signaling Pathway
Qian Wang, Jingyun Hu, Yuran Liu, Jingjing Li, Beibei Liu, Mingming Li, Shujie Lou
Journal of Molecular Neuroscience.2019; 69(1): 28.     CrossRef
Olive‐Oil‐Derived Polyphenols Effectively Attenuate Inflammatory Responses of Human Keratinocytes by Interfering with the NF‐κB Pathway
Marina Aparicio‐Soto, Davender Redhu, Marina Sánchez‐Hidalgo, José G. Fernández‐Bolaños, Catalina Alarcón‐de‐la‐Lastra, Margitta Worm, Magda Babina
Molecular Nutrition & Food Research.2019;[Epub]     CrossRef
The Photomodulation Activity of Metformin Against Oral Microbiome
Shima Afrasiabi, Maryam Pourhajibagher, Abbas Bahador
Journal of Lasers in Medical Sciences.2019; 10(3): 241.     CrossRef
Antitumor effects of metformin are a result of inhibiting nuclear factor kappa B nuclear translocation in esophageal squamous cell carcinoma
Nobufumi Sekino, Masayuki Kano, Yasunori Matsumoto, Haruhito Sakata, Yasunori Akutsu, Naoyuki Hanari, Kentaro Murakami, Takeshi Toyozumi, Masahiko Takahashi, Ryota Otsuka, Masaya Yokoyama, Tadashi Shiraishi, Koichiro Okada, Isamu Hoshino, Keiko Iida, Aki
Cancer Science.2018; 109(4): 1066.     CrossRef
MFG-E8 inhibits Aβ-induced microglial production of cathelicidin-related antimicrobial peptide: A suitable target against Alzheimer’s disease
Xiaotian Xu, Xiaoying Cai, Yingting Zhu, Wen He, Qi Wu, Xiaolei Shi, Yannan Fang, Zhong Pei
Cellular Immunology.2018; 331: 59.     CrossRef
MFG-E8 Selectively Inhibited Aβ-Induced Microglial M1 Polarization via NF-κB and PI3K-Akt Pathways
Xiaolei Shi, Xiaoying Cai, Wei Di, Jie Li, Xiaotian Xu, Aiwu Zhang, Weiwei Qi, Zhiming Zhou, Yannan Fang
Molecular Neurobiology.2017; 54(10): 7777.     CrossRef
Adropin Is a Key Mediator of Hypoxia Induced Anti-Dipsogenic Effects via TRPV4-CamKK-AMPK Signaling in the Circumventricular Organs of Rats
Fan Yang, Li Zhou, Xu Qian, Dong Wang, Wen-Juan He, Zhong-wei Tang, Jun Yin, Qing-Yuan Huang
Frontiers in Molecular Neuroscience.2017;[Epub]     CrossRef
Browning of Abdominal Aorta Perivascular Adipose Tissue Inhibits Adipose Tissue Inflammation
Run-Mei Li, Sui-Qing Chen, Ning-Xi Zeng, Shu-Hui Zheng, Li Guan, Hai-Mei Liu, Le-Quan Zhou, Jin-Wen Xu
Metabolic Syndrome and Related Disorders.2017; 15(9): 450.     CrossRef
Role of 5´-AMP-Activated Protein Kinase Activators in Regulating Nuclear Factor Kappa B Signaling
Tack Lee
International Neurourology Journal.2016; 20(3): 171.     CrossRef