Prevalence, Risk Factors, and Psychological Effects of Primary Nocturnal Enuresis in Chinese Young Adults
Hui Jie Hu, Zhen Wei Zhang, Yu Liang, Yan Yan Luo, Qi Feng Dou, Cui Ping Song, Hui Min Zhang, Ying Zhao, Guang Run Tian, Ke Zhang, Qiu Fang Mao, Jing Gui Song, Soren Rittig, Jian Guo Wen
Int Neurourol J. 2021;25(1):84-92.   Published online 2021 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5213/inj.2040398.149
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Determinants of bedwetting trajectories between 4 and 7 years – A birth cohort analysis
Joana Morais, Sara Soares, Liane Correia-Costa, Ana Cristina Santos, João Luís Barreira
Journal of Pediatric Urology.2021; 17(5): 647.e1.     CrossRef
Sleep Monitoring of Children With Nocturnal Enuresis: A Narrative Review
Binbin Zhu, Kun Zou, Jianhua He, Xueqin Huang, Weichao Zhu, Ahmad Khaled Ahmad Harb, Jianhua Wang, Aiping Luo
Frontiers in Pediatrics.2021;[Epub]     CrossRef